poniedziałek, 7 maja 2012

Cytaty o Przyjaźni

Cytaty o Przyjaźni

Postanowiłyśmy że napiszemy wam kilka według nas najlepszych  cytatów o przyjaźni .

Przy­jaciel to ktoś, kto da­je Ci to­talną swo­bodę by­cia sobą. 

 Jim Morrison

 

 Przy­jaźń, która się kończy, tak nap­rawdę nig­dy się nie zaczęła.

Publiusz Syrus

 

  Praw­dzi­wy przy­jaciel jest z tobą na dob­re i na złe.  

 Gabriel García Márquez

 

 To jest praw­dzi­wa przy­jaźń - osłaniać in­nych na­wet kosztem siebie.  

Stefan Wyszyński

 

  Przy­jaciele - jed­na dusza w dwóch ciałach.  

 Arystoteles

 

 Nie skar­by są przy­jaciółmi, ale przy­jaciel skarbem.  

 Epiktet z Hierapolis

 

 Przy­jaciele są złodzieja­mi czasu.  

 Francis Bacon

 

 Przy­jaźń jest drze­wem, pod którym możemy się schronić.  

 Samuel Taylor Coleridge

 

I trze­ba być wiel­kim przy­jacielem i moc­nym przy­jacielem, żeby przyjść i prze­sie­dzieć z kimś całe po­połud­nie tyl­ko po to, żeby nie czuł się sa­mot­ny. Odłożyć swo­je ważne spra­wy i całe po­połud­nie poświęcić na trzy­manie ko­goś za rękę.   

Anna Frankowska

 

 Kochaj wszys­tkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do wal­ki, ale jej nie wszczy­naj. Pielęgnuj przyjaźnie.  

 William Shakespeare (Szekspir)

 


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz